<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 966

48301. கீழ்கண்டவற்றுள் குத்துச் சண்டை வீரர்கள் யாவர்?


48302. A main function of the autonomic nervous system, which consists of the sympathetic and parasympathetic divisions, is to


48303. The bonds that are not pledged against revenue stream or specific assets are classified as


48304. Electrical property of covalent solids include that they are


48305. International color code of helium cylinder is -


48306. The average kinetic energy of gas molecules is proportional to


48307. Congestive cardiac failure is seen in all except -


48308. Which of the following function is used to pick one or more random values from PHP Array?


48309. Aqueous mixture of sodium ethanoate is buffer solution in


48310. Why is Switzerland unable to join European Union (EU) till 2010 despite its government's persistent effort to do so?


48311.  सिंधू संस्कृती विकासाच्या सर्वोच्च स्थानी केव्हा होती?


48312. In Hepatorenal syndrome, urine shows -


48313. श्रीपाद शेषाद्री प्रकरण ... या सामाजसुधारकांशी संबधित आहे .


48314. Barbiturates are often prescribed for the treatment of


48315. Fibromylagia is characterized by -


48316. As per Economic Survey 2006-07 India’s share in World Export has been ______.


48317. आई. पी. एल. 2012 मध्ये " प्ले ऑफ " चा अर्थ काय होता


48318. The job evaluation process in which the raters categorizes jobs into groups is called


48319. निम्नलिखित मे से कौनसी एक ठंडी जलधारा नही है?


48320. भारतीय संविधान का निम्न मे से कौनसा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है ?


48321. Various applications and documents are represented on the Windows desktop by .....


48322. Commonest cause for mortality in Liver Levis operations -


48323. If the central tendency is found by using sample data from population then this is classified as


48324. When was Jules Verne born?


48325. Why would a delay gate be needed for a digital circuit?


48326. जबलपुर शहर में स्थित हैं ?


48327. पंचशील करारामध्ये खालीलपैकी कशाचा समावेश होत नाही?


48328. 'ई- अभिलेख' हे त्रैमासिक न्युजलेटर कोणत्या संस्थेने अलीकडेच सुरु केले?


48329. When did Joseph Rotblat become professor of physics at St. Bartholomew’s Hospital Medical College?


48330. A voltmeter arranged across the power supply measures


48331. The Dandi March was undertaken by Gandhiji to


48332. A differentiator is used to measure


48333. The structure passing along with the aorta in the diaphragmatic opening -


48334. The average time required to reach a storage location in memory and obtain itscontents is called the


48335. In India which one of the following is not a natural harbour?


48336. ..........साली कंपनीने मुघल बद्साहाकडून बंगालमध्ये व्यापाराबाबत विशेशधिकार मिळविले होते.


48337. താഴെപ്പറയുന്നതില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ എതിര്‍ക്കാതിരുന്നത് ? [Thaazhepparayunnathil‍ britteeshu bharanatthe ethir‍kkaathirunnathu ? ]


48338. Which Language was the State language during the Sultanate period?


48339. Pollens are large, sticky and heavy in plants pollinated by


48340. “अमृता देवी स्मृति पुरुष्कार” किस क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए दिया जाता है?


48341. How many margins sare there on a page?


48342. When did Jack Kilby work at Texas Instruments?


48343. Rajib Singh,35 yrs old HIV positive patient presents with fever,dyspnoea and non-productive cough.He is cyanosed.His chest X-ray reveals bilateral,symmetrical interstitial infiltrates.The most likely diagnosis is:


48344. Indication of poor prognosis indicator for sclerosis is -


48345. When parallel resistors are of three different values, which has thegreatest power loss?


48346. இந்தியாவின் மான்செஸ்டர்?


48347. अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है ?


48348. From the times of which among the following Chola rulers, the Gangaikondacholapuram became the capital of the Chola empire?


48349. वि.दा.सावरकरांना इंग्लंडला जाण्यास कोणी मदत केली?


48350. Public Enterprises in India have developed only in -


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions