<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 669

33451. எந்த மாநிலத்தில் ரிலையன்ஸ் குழுமம், இந்தியாவின் மிகப் பெரிய சோலார் பவர் ஆலையை நிறுவவுள்ளது?33452. All of the following are seen in osteogenesis imperfecta except:


33453. if the fixed cost is $250000, variable cost is $30 and price is $40


33454. जातियों के विकास का प्रवास सिद्धांत किसने दिया था?


33455. Effective Bank Marketing requires .....


33456. राज्य में कितने वन्य जीव विहार कितने है ?


33457. The World Health Organization (WHO) has announced the first-ever guidelines for indoor pollution. Which of the following causes indoor pollution ?


33458. எந்த இரண்டு எலெக்ட்ரான்களும் ஒரே மாதிரியான நான்கு குவாண்டம் எண்களை பெற்றிருக்காது?


33459. सध्या भारतात किती राष्ट्रीय पक्ष आहेत ?


33460. विष्णुबुवा ब्रह्मचारी यांचे पूर्ण नाव काय .


33461. .........ची आकारणी केंद्र सरकारतर्फे केली जाते ,पण वसुली मात्र राज्य सरकारतर्फे केली जाते .


33462. पाण्याने पूर्ण भरलेल्या बादलीचे वजन २५ कि.ग्रॅ. आहे व पाण्याने अर्ध्या भरलेल्या त्या बादलीचे वजन १४ कि.ग्रॅ. आहे. तर बादलीचे निव्वळ वजन किती ?


33463. The formula of tetra chloromethane is


33464. Insulin secretion is /are increase by all except -


33465. Which of the following does not belong to the group?


33466. The principal cereal crop of India is


33467. HTML is similar to a


33468. बँक ऑफ अमेरिकेच्या संचालकपदी कोणत्या भारतीय व्यक्तीची नेमणूक करण्यात आली


33469. 3, 15, ?, 63, 99, 143 இந்த வரிசையின் விடுபட்ட எண்?


33470. No work is done by the system, when a reaction occurs at constant


33471. When was Morris West born?


33472. विश्व का पहला "humanoid robot-staffed hotel " किस शहर मे खोला जा रहा है ?


33473. அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம் போல - உவமையால் விளக்கப்படும் பொருள் :


33474. விமானத்தில் இருந்து உயிர் காக்க உதவும் பாராசூட்டை கண்டுபிடித்தவர்?


33475. उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था ?


33476. स्टॉकहोम आंतरराष्ट्रीय पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या अहवालानुसार भारत शस्त्रास्त्र खरेदी करण्या मध्ये जगातला कितव्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे ?


33477. Boundaries of foramen of Winslow are all except -


33478. Which of the following is not a transcription factor?


33479. If the work done is greater than 90 angle then the work will be


33480. Your switch has a port status LED that is alternating between green and amber. What could this indicate?


33481. 'कवी बी' या नावाने कविता करणारे कवी कोण?


33482. நமது உணவுகுடல் பகுதியில் நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணியிரி?


33483. Kiesselbach's area does not involve ?


33484. The third step in the marketing research process is


33485. The sales of a product that are driven by temporary enthusiasm and brand popularity are classified as


33486. Reference is like a _____.


33487. The most significant reason why fungi are not in the kingdom Plantae is that fungi


33488. The units for the HIGH time for a periodic wave are ________.33489. 2012 च्या साठाव्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांसाठी सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक ह्या पुरस्काराने कोणत्या मराठी दिग्दर्शकाला गौरविण्यात आले ?


33490. In H2SO4, the chemical composition of sulphur is


33491. Who among the following Governor Generals formed the Triple Alliance against Tipu Sultan?


33492. The period of csc(3x) is


33493. Investigation of choice in case of 50 years old pt. with low back pain and urinary retention:


33494. What did many Americans in the mid-1800s believe they were “manifestly destined” to do?


33495. How many chromosomes are there in the budding yeast (S. cerevisiae)?


33496. An Active transport occurs


33497. When drawing a line using the relative coordinate system a line is created from ________.


33498. एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सैकण्ड का समय लेती है तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी |


33499. The mRNA from which of the following would contain a poly-A tail?


33500. Whose singing made God Bless America popular?


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions