<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2882

144101. கோல்பே மற்றும் ஹெயின்ரிச் என்பவர்கள் _____________ கண்டுபிடித்தனர்.


144102. The two\'s-complement system is to be used to add the signed numbers 11110010 and 11110011. Determine, in decimal, the sign and value of each number and their sum.


144103. ----- येथील अधिवेशनात काँग्रेसमध्ये फुट पडून जहाल काँग्रेसबाहेर पडले.


144104. सध्या रशियात निवडून आलेल्या व्लादिमीर पुतीन यांच्या पार्टीचे नाव काय.


144105. जागतिक शिक्षक दिन' कधी साजरा केला जातो ?


144106. The difference between purchase price of treasury bills and the face value of treasury bills is considered as


144107. India is providing help to which of the following nations in setting up a Medical College there on the lines of the AIIMS ?


144108. Pierce’s administration is best described as


144109. All of the following mechanisms might account for a reduced risk of upper genital tract infection in users of progestin-releasing IUDs,except:


144110. १६ खांबांतील अंतर ४८० मीटर आहे. सर्व खांब समान अंतरावर आहेत. तर पाचव्या व नवव्या खांबातील अंतर किती ?


144111. ...यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि हैं |


144112. The Resource in which chhota Nagpur Plateau is properous, is-


144113. ___________ is a technique of temporarily removing inactive programs from thememory of computer system


144114. ___ are words that a programming language has set aside for its own use.


144115. MCQ The methyl chloroform, carbon tetrachloride, hydro fluorocarbons and chlorofluorocarbons are mainly known as


144116. डी.एन.ए. म्हणजे __________. 


144117. The SQL ALTER statement can be used to:


144118. அப்போலோ விண்கலங்கள் ....................லிருந்து செலுத்தப்பட்டன?


144119. The change process in which the change is formulated and implemented by employees is called


144120. இந்தியா முதன் முதலில் அனுப்பிய ஆளில்லா செயற்கை கோள்?


144121. Which of the following is biodegradable?


144122. Phosphate regulation has been observed in the production of


144123. The systematic process which is used to identify, measure, evaluate, encourage and improve employee performance is classified as


144124. 12 yrs old Shyam presented with gross hematuria with 80% dysmorphic RBC's 2 days after a attack of upper respiratory tract infection diagnosis is:


144125. Which of the following vaccine is not included in EPI schedule


144126. Turbine flow meters are suitable for


144127. SQL can be used to:


144128. National Sample Survey Organisation is an organisation of -


144129. உலகிலேயே மிக நீளமான இரயில்வே நடைமேடை ____________ நாட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது


144130. भारतात सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तीसह किती न्यायमूर्ती आहेत ?


144131. Which of the following is not decided by the Finance Minister while presenting Union Budget every year ?


144132. Where was Anne born?


144133. सामान्य ताप एंव दाब (NTP ) पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है ?


144134. Which of the following countries is not member of ASEAN?


144135. ऑपरेशन टोडरमल का संबंध है -


144136. डाक्यूमेंट क्रियेट करने के लिए आप फाइल मेनु पर...कमांड का प्रयोग करते हैं |


144137. Which one of the following areas of India does not come under the zone of high seismic intensity?


144138. A Minister who wants to resign from the council of Ministers in India shall address his resignation letter to-


144139. छत्तीसगढ़ की जीवनरेखा किसे कहते है?


144140. Oxidation ponds are shallow ponds, generally designed at the depth of


144141. माजुली हे नदीच्या पात्रातील जगातील सर्वात मोठे बेट __________नदीच्या पात्रात आहे.


144142. The set (A U B U C) ? (A ? B\' ? C\')\' ? C\' is equal to


144143. To which family eagle belongs?


144144. Cryogenic engines fined applications in -


144145. Referring to Problem 23, the circuit\'s bandwidth is


144146. दूरध्वनीद्वारे होणारे संप्रेषण ____________ प्रकारच्या संप्रेषाणाचे उदाहरण आहे .


144147. கீழ்கண்டவற்றுள் எது சரியாக பொருத்தப் பட்டுள்ளது?


144148. The vertically upward dimension of cost analysis is also called


144149. पुढीलपैकी कोणता शब्द देशी नाही?


144150. A(n)____is used to prevent infection by killing or inhibiting pathogen growth on animal tissues.


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions