<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2058

102901. Dietus-Boelter equation used for the determination of heat transfer co-efficient is valid


102902. புத்தர் பிறந்த இடம்?


102903. You have a default Red Hat 7.x workstation. Your lilo.conf contains the following linesboot=/dev/hda3password=foo123restrictedThis means that:


102904. What was Lenin’s first decree after the Bolshevik Revolution?


102905. Interest and dividend proceeds received by investors on foreign investment is


102906. Which of the following statements is true for a refractive index detector in HPLC?


102907. Which herbicide resides for the longest period in the soil?


102908. महाराष्ट्रातील नागपूरजवळील पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत खालीलपैकी कोठे आहे ?


102909. भारतीय बोल्शेविक पक्षाची स्थापना कोणी केली?


102910. रोखेबाजार .............हे प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेचे वैशिष्टय आहे .


102911. નીચેનામાંથી હાલમાં કયુ નવુ રાજય બનાવવામાં આવેલ છે ?


102912. The eclipse which occurs in night is


102913. Find the largest number which divides 62, 132 and 237 to leave the same remainder in each case


102914. If the connections across the resistor are reversed, then graph between current and potential difference is


102915. The inverse relationship between price change and interest rate change is represented by


102916. Superficial burn true all except


102917. Ammonia is detoxified in brain to:


102918. மரபியல் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர்?


102919. केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाने 28 मे 2013 पासून 'राष्ट्रीय बालअधिकार संरक्षण आयोगा ' ( National Commission For Protection Of Child Rights - NCPCR ) चे अध्यक्षपदी खालीलपैकी कोणाची नियुक्ती केली?


102920. The secondary storage devices can only store data but they cannot perform


102921. Gestational sac in USG appears at what intrauterine age ?


102922. The investment outlay cash flow is $4000, operating cash flow is $1000 and the salvage cash flow is $5000 then the free cash flow is


102923. धनुष्टंकार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है?


102924. How many different voltages can be output from a DAC with a 6-bit resolution?


102925. Which of the following is not an obligatory function ?


102926. प्रदेश के किस लेखक द्वारा शतरंज के खिलाडी नामक कहानी लिखी गई ?


102927. Which of the following is wrong statement:


102928. கோவில் நகரம் என்று எதனைக் கூறுவர்?


102929. Which of the following committees recently probed misappropriation charges against Calcutta High Court Judge Soumitra Sen in the removal proceeding initiated by Parliament?


102930. शांततेतून समृद्धीकडे ' हे घोषवाक्य _______________ स्पर्धेशी निगडीत आहे.


102931. फड सिंचन ' हा पारंपारिक सिंचनाचा प्रकार कोणत्या जिल्ह्यात विशेषतः सापडतो ?


102932. The type of managed care plan in which health care service providers gives services on prepaid basis for fixed period of time is classified as


102933. __________ is used as a catalyst in fat splitting.


102934. What is the most common method for detecting early stage ovarian cancer ?


102935. The CCR5 mutation is related to ?


102936. Pressure in epidural space in active labor:


102937. America’s postwar economic prosperity was the result of all of the following except


102938. Where was Elizabeth Sanderson Haldane born?


102939. चावल उत्पादन करने में बिहार का देश में कौन-सा स्थान है ?


102940. On which ship did Charles Darwin sail around the world?


102941. संसदेच्या दोन अधिवेशनांमध्ये ...........पेक्षा जास्त काळ नसावा.


102942. The playback singer who is the recipient of Bharat Ratna award is -


102943. किसने पुणे में आर्य महिला समाज का गठन किया?


102944. The performance rating as good or bad on the numerical rating scale is called


102945. Lyndon BJohnson threw his support behind the civil rights movement so he could


102946. Mr. Mahmoud Ahmadinejad who was in news recently is the President of _________


102947. ஒரே அணு எண்ணும் அணு எடையும் கொண்ட தனிமம்?


102948. 360 கி.மீ தூரத்தை இரயில் 4 மணி நேரத்தில் கடக்கின்றது. அதே வேகத்தில் இரயில் சென்றால் 6 மணி 30 நிமிடங்களில் கடக்கும் தூரம்?


102949. சோமநாதர் கோயில் அமைந்துள்ள இடம்?


102950. Rferred pain on left shoulder lip may be due to -


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions