<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 1668

83401. ஒரு எண்ணானது 13 ஆல் வகுக்கப்படும் போது மீதி 11 ஐத் தருகிறது. அதே எண் 17 ஆல் வகுக்கப்படும் போது மீதி 9 ஐத் தருகிறது. அந்த எண்?


83402. The strongest pull in a covalent bond is provided by Halogen


83403. .................... செலுத்துதல் மூலம் நீரிழிவு நோய் ( DIABETES ) கட்டுபடுத்தப்படுகிறது?


83404. किस संघ के प्राणी क्रमी के समान तथा समुद्री जीव है जिनका संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है ?


83405. The most common polyester used is known as


83406. मध्यप्रदेश राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार कौनसा संभाग सबसे छोटा हैं ?


83407. Lurgi coal gasifier is a pressurised __________ bed reactor.


83408. A 5 meter wire carrying a current of 2A is at right angles to the uniform magnetic field of 0.5 weber/m2. The force on the wire is


83409. Which state has been selected for Best Performing State award for wheat?


83410. The most common tumour of the mediastinum is -


83411. The ideal timing of radiotherapy for Wilms tumour after surgery is:


83412. भारतीय अर्थिक परिषदेच्या अध्यक्षपदी सन 2012 या वर्षी कोणाची निवड झाली


83413. हरियाणा राज्य की सीमां कितने राज्यों से लगती हैं ?


83414. நமது உடலின் போர் வீரன்?


83415. विकीलीक्सचा संस्थापक ज्युलियन असांजे यांनी अलीकडेच कोणत्या देशात निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी राजकीय पक्षाची स्थापना केली?


83416. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात हे घटनेच्या ............या कलमात दिले आहे .


83417. XLL definition is used along with XML to specify


83418. निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में हुआ था ?


83419. Most common site of osteochondritis dessicans -


83420. In which war was Abraham Lincoln a captain?


83421. If the power gain doubles, the decibel power gain increases by


83422. All of the following are seen in tricuspid atresia except -


83423. Compiling creates a(n)-


83424. Who was recentky appointed as National research Professor for a second term of five year?


83425. Which of the following is taken as an assumption in the distributed model?


83426. कनाडा के यूकॉन प्रदेश में चॉदी का मुख्य उत्पादन केंद्र है ?


83427. The inner coat is referred to as


83428. The function of an economiser in a boiler is to preheat the


83429. What is an anaerobic digester?


83430. When was Charles Lindbergh born?


83431. क्षारीय माध्यम मे एक मोल KI दारा अपचयित KMnO4 के मोलो की संख्या कितनी है ?


83432. A series circuit consists of a 7.7 k, a 15 k, and a 20 k resistor. The resistor that has the most voltage drop is


83433. The output of a NAND gate is LOW if ________.


83434. For which screen play did Francis Scott Key Fitzgerald get credit?


83435. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೀಮಶೇನ ಜೋಷಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು?


83436. When was Gerhard Domagk born?


83437. Which of the following statements correctly define .NET Framework?


83438. राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल टॉड ने किस जाट राजा को `जाट सिनसिनेटस' (संकटवीर देशभक्त) कहा?


83439. When assessing the table structure of an acquired set of tables with data, determining foreign keys is (part of) the:


83440. The value of n-1Cr + n-1Cr-1 is


83441. Above board


83442. Who founded Arkansas Post?


83443. The council of Ministers in a Parliamentary type of Government can remain in office till it enjoys the support of the


83444. 14. 3, 5, 8, 13, 21, 34, ……, 89.


83445. If the current price increases from lower to higher then the


83446. MCQ The volcanoes and earthquakes are caused by


83447. Indian National Advisory Board for Libraries was setup in 1966 by -


83448. The eastward continuation of the Brazil current is called:


83449. निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बना है?


83450. Rs56250 is to be divided among A, B and C, so that A may receive (1/2) as much as B and C together receive and B receives (1/4) of what A and C together receive. The share of A is more than that of B by:


<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions